ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 
ΕΡΥΘΡΟΣ

Ο ερυθρός αυτός οίνος προέρχεται από αμπελώνες

φυτεμένους με τους καλύτερους κλώνους του ΞΙΝΟΜΑΥΡΟΥ.

Η παλαίωση του σε δρύινα γαλλικά βαρέλια διαρκεί από

16 έως 24 μήνες. Πρόκειται για μια φιάλη οίνου

που δείχνει την ταυτότητα της περιοχής.

Επιδέχεται μακρά παλαίωση και δεν πρέπει να

λείπει από την συλλογή των φίλων της ποικιλίας.

Copyrights 2015. All rights reserved. Powered by SWOT ANALYSI